Vanliga frågor om våra program


1. Allmänna frågor

2. Frågor om serviceavgiften

3. Bokföringsfrågor

4. Övriga frågor


1. Allmänna frågor:

Kan man lita på era bokföringsprogram?

Ja absolut om Du laddar ner något av installationsprogrammen här från vår hemsida. Då är de digitalt signerade av vår samarbetspartner Lundamedia HB vilket syns i installationsprogrammet. Det är Din garanti för att programmen inte ändrats sedan de lämnade oss. Före signeringen görs en omfattande genomsökning efter skadlig programvara. Du ska aldrig installera något av våra program om de kommer från annan källa. Vi har inga återförsäljare.

Hur kontaktar man er om något blir fel?

Du får sekundsnabb gratis dygnetruntsupport här på hemsidan. Den har utvecklats under många år och täcker nu upp allt som rimligtvis kan bli fel. Om Du ändå känner behov av personlig support så kan det köpas till. Informationen finns på Support.

Varför får jag felmeddelande då jag försöker köra installationsprogrammet efter nerladdningen?

Det beror på att någonting blivit fel vid nerladdningen. Kanske har Du haft för bråttom och försökt köra installationsprogrammet innan det är helt nerladdat eller så har internetförbindelsen kanske tillfälligt varit dålig vid nerladdningen så att det blivit fel. Om Du försöker igen vid ett senare tillfälle så går det säkert bättre annars får Du kontrollera att Du inte ändrat några standardinställningar i Windows. Du behöver kanske också kontakta Din internetleverantör för att få hjälp.

Ingenting händer då jag försöker öppna installationsprogrammet. Vad är fel?

Du kan högerklicka på installationsprogrammet som du laddat ner och välja Egenskaper och sedan fliken Kompabilitet och välja kompabilitet för Windows XP (Service Pack 3) om det inte redan är valt.

Vad är upplåsningskod och hur får jag den?

Du kan bokföra högst 100 verifikationer eller längst tre bokföringsmånader sedan blir bokföringsboken spärrad. Varje gång du öppnar bokföringsboken frågas efter upplåsningskoden. Du förhindrar att bokföringsboken blir spärrad eller låser upp en spärrad bokföringsbok genom att lägga in upplåsningskoden. Upplåsningskoden är olika för olika bokföringsböcker. Du får den när Du betalat serviceavgiften efter de anvisningar som finns i Handboken under Hjälp i programmens menyrad.

Kan man använda era program i andra länder än Sverige?

Ja, om du bokför med svensk BAS-kontoplan. Om du vill köpa licens till Bokis Express måste din verksamhet vara registrerad i Sverige alternativt har du ett svenskt personnummer. Vi rekommenderar annars Bokis Plus i sådana fall.


2. Frågor om serviceavgiften:

Vad är serviceavgiften?

Serviceavgiften är en avgift du betalar för att få en upplåsningskod till din bokföringsbok om du använder Bokis eller Bokis Plus. Du behöver inte betala serviceavgift om du köpt licens till Bokis Express.

Hur betalar jag serviceavgiften?

När Du öppnar en bokföringsbok visas ett fönster med information om hur betalning av serviceavgiften, från Sverige eller utlandet, går till. Vi är mycket tacksamma ifall Du följer dessa anvisningar exakt eftersom den låga serviceavgiften bygger på en rationell hantering. Du kan betala över Internet om Du har internettjänster från Din bank. Då gör Du en girering. Var vänlig och skicka inte ett e-mail och berätta att Du har betalat. All information vi behöver få följer med inbetalningen om Du gjort enligt anvisningarna. Tack på förhand.

Hur lång tid tar det sedan jag betalat serviceavgiften till jag får min upplåsningskod?

Två till tre arbetsdagar om du betalar via din internetbank och ytterligare ett par dagar om du betalar med inbetalningskort. Var vänlig och skicka inte ett e-mail och berätta att Du har betalat. Om Du inte fått Din kod efter en vecka (något längre tid kan förekomma i semestertider) bör Du ta kontakt genom e-post men läs först svaret på nästa fråga.

Det har gått mer än en vecka sedan jag betalade min serviceavgift och jag har inte fått min upplåsningskod. Varför?

Din e-postklient kan ha felsorterat e-mailet från oss så att det hamnat i Din mapp för skräppost. Kolla först där. Det kan annars bero på att det inte gått att läsa Din e-postadress eller bokföringsbokens identifikationsnummer på inbetalningsavin eller att Du helt enkelt glömt att ange något av eller båda dessa. Identifikationsnumret behövs för att räkna ut upplåsningskoden. Det är olika för olika bokföringsböcker och visas på skärmen när Du startar Bokis eller Bokis Plus. För att rätta till detta ber vi Dig skicka ett e-mail till med fyra uppgifter:

  1. Bokföringsbokens identifikationsnummer
  2. Din e-mailadress
  3. Datum för Din inbetalning
  4. Kontonumret Du girerat från ifall Du inte gjort en kontantinsättning

Behöver jag betala två avgifter om jag har brutet eller förlängt räkenskapsår?

Nej. Avgiften gäller för ett räkenskapsår även om det är brutet eller förlängt vilket kan vara fallet vid nystartad verksamhet. Om Du har brutet räkenskapsår ska Du öppna bokföring för samma år som räkenskapsåret börjar sedan kan Du fortsätta att bokföra i samma bok under hela räkenskapsåret.

Kan jag betala in avgiften för förra räkenskapsårets eller tidigare räkenskapsårs bokföringar i år om jag blivit efter med min bokföring eller om jag vill göra tidigare års bokföringar i efterhand?

Ja, det går bra. Följ anvisningarna i fönstret som visas då Du öppnar bokföringsböcker för de olika räkenskapsåren. Glöm inte att uppge de olika identifikationsnumren i samband med Din inbetalning. Olika bokföringsböcker har olika identifikationsnummer.

Kan man få faktura på serviceavgiften?

Vi skickar inte ut fakturor men Du får en betalningsbekräftelse med e-post samtidigt som Du får Din upplåsningskod. Du får sedan själv skriva en bokföringsorder.

Måste jag betala en ny serviceavgift om min dator havererar eller om jag använder Bokis eller Bokis Plus felaktigt så att den upplåsningskod jag fått inte fungerar?

Om Du alltid tar säkerhetskopior av Dina bokföringsböcker på diskett, CD, DVD, USB-minne eller liknande kan Du återställa dem om Din dator havererar eller något annat blir fel. Då behöver Du inte betala någon ny serviceavgift. Inför valet att antingen ta ut en högre serviceavgift och gratis distribuera flera upplåsningskoder på samma serviceavgift eller att ha kvar den mycket låga serviceavgiften och låta de användare som inte säkerhetskopierat sina bokföringsböcker, eller gjort annat fel, själv bära kostnaderna, har vi valt det senare. Med denna motivering är svaret på frågan att Du måste betala en ny serviceavgift om Du inte tagit säkerhetskopior av Dina bokföringsböcker.

Kan jag få återbetalt serviceavgiften om jag av misstag betalat två gånger för samma identifikationsnummer?

Ja, det kan du om du kontaktar oss innan vi hunnit behandla din beställning. Vi betraktar varje beställning som ny (se nästa fråga) och behandlar den så snart vi kan. Om vi redan behandlat din extra beställning och således lagt ner tid på den så kan vi inte betala tillbaka serviceavgiften. Vi tar betalt för vår arbetstid. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en expeditionsavgift vid eventuell återbetalning.

Måste jag betala en ny serviceavgift om jag slarvar bort min upplåsningskod?

Koden står på den betalningsbekräftelse Du fick som ett e-mail av oss då vi mottog Din betalning. Betalningsbekräftelsen har Du väl kvar som ett bokföringsunderlag? Annars får Du betala igen eftersom det är lika mycket arbete för oss att skicka ut koden på nytt. Vi tar betalt för vår arbetstid. Glöm inte att på nytt ange e-postadress och identifikationsnummer vid inbetalningen.

Får jag tillbaka serviceavgiften om jag, sedan jag haft möjlighet att prova Bokis eller Bokis Plus i upp till tre bokföringsmånader och bestämt mig för att använda programmet, plötsligt skulle ångra mig för att jag inte kan använda Bokis eller Bokis Plus på rätt sätt?

Nej, naturligtvis inte. Serviceavgiften har Du betalat för att få upplåsningskoden och den har Du ju fått. Du har aldrig betalat något för programmet. Det kan laddas ner helt fritt från Bokis hemsida.

Hur gör jag för att betala serviceavgiften för mitt andra Bokisår?

Då Du öppnar en ny bokföringsbok för Ditt andra räkenskapsår visas information på skärmen om hur betalningen går till och vilket identifikationsnummer som den nya bokföringsboken har. Din gamla bokföringsbok kan Du naturligtvis fortfarande arbeta med som vanligt utan att betala något extra.


3. Bokföringsfrågor:

Kan man ha brutet eller förlängt räkenskapsår i Bokis, Bokis Plus eller Bokis Express?

Ja, naturligtvis. Det är viktigt att du anger räkenskapsårets början rätt då du öppnar en ny bokföringsbok för detta kan inte ändras senare i Bokis eller Bokis Plus. Räkenskapsårets längd kan vara högst 18 månader.

Hur gör jag för att starta ett nytt räkenskapsår?

Du öppnar en ny bokföringsbok under Arkiv i menyn i Bokis, Bokis Plus eller Bokis Express.

Hur öppnar jag en ny bokföringsbok?

Du väljer Öppna ny bokföring... under Arkiv i menyn i Bokis eller Öppna bokföring... under Arkiv i menyn i Bokis Plus eller Ny bokföring... och därefter Spara bokföring som... under Arkiv i menyn i Bokis Express. I fönstret som visas skriver Du det namn Du vill att Din bokföringsbok ska ha (och väljer en annan mapp ifall Du inte är nöjd med programmets förval). Läs noga vad som står i alla fönster som sen visas och ändra vid behov.

Jag gjorde fel då jag öppnade en ny bokföringsbok. Vad gör jag?

Om Du inte redan betalat serviceavgiften för den bokföringsboken så är det enklast att öppna en ny och göra rätt denna gång. Den felaktiga kan Du ta bort.

Jag glömde importera då jag öppnade en ny bokföringsbok och har redan betalat serviceavgiften. Kan jag rätta till detta i efterhand?

Ja, fast det är onödigt. Så här står det i Handboken "Påbörja Din bokföring och säkerhetskopiera den innan Du skickar in Din betalning" och denna information är till för att Du som användare ska upptäcka att det blivit fel innan Du betalar för då är det lätt att öppna en ny bokföringsbok och då göra rätt. Nu kan Du rätta till felet genom att välja Ingående balans... under Huvudbok i meny i Bokis eller Bokis Plus och lägga in balanskonton manuellt. Resultatkonton skapar Du efterhand som Du bokför.

Hur lägger jag upp en kontoplan?

Du lägger till ett balanskonto eller resultatkonto då Du bokför genom att skriva kontonummer och beskrivning i fältet Konto. Det sparas då i kontolistan. Du kan också på samma sätt lägga till balanskonton om Du väljer Ingående balans... under Huvudbok i menyn. Där lägger Du också in ingående saldo. Då Du öppnar en ny bokföringsbok får Du möjlighet att välja import av tidigare räkenskapsårs kontolista och balanskontonas saldo.

En eller flera verifikationer blev felaktigt bokförda. Hur rättar jag?

Våra bokföringsprogram följer Bokföringsnämndens anvisningar och kraven som Skatteverket ställer. Därför kan Du inte ändra i en redan bokförd verifikation. Du ska istället skriva en rättelseverifikation så som beskrivs i kursen Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening.

Min bokföring blev misslyckad. Kan jag radera hela utan att behöva betala en ny serviceavgift?

Ja, om Du tagit en kopia av bokföringsboken innan Du betalade serviceavgiften så kan Du gå tillbaks till den och göra om den senare bokföringen. Om Du öppnar en ny bokföringsbok krävs en ny upplåsningskod d v s Du måste då betala en ny serviceavgift.

Varför kan jag inte bokföra hela min bokföring på en gång utan att ha betalat serviceavgiften? Bokis eller Bokis Plus ska ju fungera för utvärdering i tre månader.

Våra program fungerar för utvärdering i upp till tre bokförings­månader. Det har ingen betydelse om Du bokför allt på en gång eller om Du bokför dagligen. Det går att prova i max tre bokförings­månader sedan måste serviceavgiften betalas alternativt licens köpas. Innan Du betalt serviceavgift/licens kan Du bokföra max 100 verifikationer.

Kan jag ha flera bokföringar på samma dator om jag betalar flera serviceavgifter?

Det går bra att ha flera bokföringar på samma dator. Varje bokföring gör Du i en egen bokföringsbok.

Varför kan jag inte skriva in något i ett av eller alla inmatningsfälten?

Fälten är inmatningskontrollerade för att det inte ska gå så lätt att göra fel. I beloppsfälten kan man t ex bara mata in belopp med siffror som på en räknedosa, inga bokstäver. Om Du vill skriva siffror med siffertangentbordet längst till höger på Ditt tangentbord måste Du ha NumLock aktiverat. Tryck på tangenten som har texten NumLock ifall Du har en sådan på Ditt tangentbord. Det kan också vara så att ett annat program tar fokus om det är felaktigt skrivet. Våra program är skrivna i Visual Basic ett programmeringsspråk som Microsoft (de som gjort Windows) står bakom. Därför fungerar våra program bra ihop med Windows alla senare svenska versioner som är standardinstallerade. Så är det inte för alla program och om Du har ett sådant program installerat eller något spionprogram eller virus i Din dator så kan Du råka ut för detta undantagsfel. Rådet är att rensa datorn från virus och spionprogram och kanske något mer program som inte fungerar med Windows. Det finns särskilda program för att ta bort virus och spionprogram. Vi ger ingen support på dessa program eller på Windows operativsystem.

Hur anpassar jag bokföringsprogrammet till min egen verksamhet?

Välj Egenskaper... under Arkiv i menyn. Där kan Du ange Din verksamhets namn, räkenskapsårets slut etc samt i Bokis vilken BAS-kontoplan Du använder. Avsluta med att klicka på OK eller Spara. Räkenskapsårets början anger Du då Du öppnar en ny bokföringsbok och detta kan sedan inte ändras i Bokis eller Bokis Plus.

Hur flyttar jag min bokföring om jag skaffar ny dator?

Kopiera bokföringsböckerna till diskett, CD, DVD, USB-minne eller något annat löst minne. Kopiera dem sedan från det lösa minnet till mappen Mina dokument på hårddisken på Din nya dator. Installera sedan programmet på den nya datorn genom att öppna installationsprogrammet som Du gratis laddar ner från Ladda ner program. Starta programmet på den nya datorn och öppna bokföringsböckerna från mappen Mina dokument.

Listor och rapporter ser konstiga ut. Vad kan det bero på?

Förmodligen har Du glömt att välja rätt kontoplan i Bokis. Kontoplan väljes under Egenskaper... i Arkivmenyn.

Om Du inte använder BokisPad eller BokisPad Express som exportprogram kan det bero på vilket teckensnitt och vilken storlek Du valt i exportprogrammet. Det blir bra med Courier New, Normal, Storlek 10.

Behöver jag göra något särskilt i programmet vid bokslutet?

Ingenting utöver vanliga bokslutsdispositioner ifall Du har några sådana.

Hur bokför jag årets resultat i programmet?

Du behöver inte bokföra årets resultat men tänk på att det påverkar ingående balans för eget kapital kommande räkenskapsår. Det får Du lägga in i Huvudboken i bokföringsboken för nästa år.

Kan jag ta med programmet till min revisor för att få hjälp med bokslutsdispositionerna?

Du kan kopiera bokföringsboken till diskett, CD, DVD, USB-minne eller annat löst minne eller skicka en kopia som en bilaga till ett e-mail till Din revisor. Din revisor kan gratis installera programmet på sin dator och bokföra bokslutsdispositionerna åt Dig.

Om Du själv vill bokföra kan Du fråga revisorn om vilka utskrifter han behöver (förmodligen bara saldolistan men han kan välja bland verifikationslista, saldolista, kontoutdrag och rapporter) och om han vill ha dem på löst minne (Du väljer att kopiera dem dit) eller på papper (Du väljer att skriva ut dem) eller som bilagor till e-mail. De kopior han får på löst minne eller med e-mail kan han läsa med de flesta på marknaden förekommande ordbehandlingsprogram.

Hur tar jag bort ett felaktigt konto?

Du kan ändra den beskrivande texten på ett konto när Du bokför på det kontot eller ändrar kontots ingående balans (balanskonton enbart). Detta påverkar inte Din bokföring som är knuten till kontonummer och ej till den beskrivande texten. Om Du gjort en felaktig bokföring och rättat med en rättelseverifikation kan Du inte ta bort kontot under innevarande räkenskapsperiod. Detsamma gäller om Du lagt in ingående balans för ett balanskonto. Inför nästa räkenskapsperiod kan Du välja att låta programmet importera kontoplanen. Då tas ej konton med saldo 0:- med så då försvinner de. Under förutsättning att det Du gör inte bryter mot god redovisningssed kan Du redigera de exporter av rapporter som programmet gör. Inför redovisning av bokföringen kan således oanvända konton tas bort här. De kommer dock att ligga kvar i de filer programmet läser men det har ju ingen betydelse.

Måste man radera övningsbokföringen? Jag har bokfört flera verifikat, måste jag bokföra om dessa sedan jag fått koden?

Nej. Du kan behålla den påbörjade bokföringen. Du ska då klicka på OK när Du skrivit in koden. Om Du vill kan Du spara övningsbokföringen under ett annat namn som Du tycker är mer passande.

Kan jag ändra de ingående balanserna fast jag börjat på årets bokföring.

Ja, naturligtvis. När Du är klar med förra årets bokföring kan utgående balans ha ändrats för några konton. Dessa blir ingående balans i årets bokföring och de skriver Du in i Huvudboken i programmet så uppdaterar programmet helt automatiskt.

Kan jag börja med årets bokföring fast jag inte är helt klar med förra årets?

Ja, det går bra. Kom bara ihåg att lägga in årets ingående balanser när Du är klar med förra årets bokföring. Det gör Du genom att välja Ingående balans... under Huvudbok i menyn i programmet.

Då jag öppnar min bokföringsbok eller då jag öppnar bokföringsprogrammet får jag felmeddelandet att bokföringsboken är skadad eller skrivskyddad. Jag har kontrollerat att bokföringsboken inte är skrivskyddad men får ändå detta felmeddelande. Vad ska jag göra?

Du får öppna din säkerhetskopia istället. Anledningen till att din bokföringsbok är skadad kan vara fel på hårddisken eller skadlig kod på hårddisken. Vanligt är också att bokföringsboken öppnats i något annat program än Bokis (Plus/Express) och sparats i det programmet. Då blir den skadad. Detta gäller för alla filer (bokföringsboken är en datorfil) som sparas i fel program. En annan anledning kan vara att bokföringsprogrammet inte avslutats på rätt sätt genom stängknappen eller arkivmenyn. Att ha bokföringsboken på en annan enhet än hårddisken är möjligt men inget vi rekommenderar eftersom läs- och skrivhastigheten kan bli för låg. Vi rekommenderar att alltid ha säkerhetskopior av bokföringsboken på externa minnen och inte på hårddisken.


4. Övriga frågor:

Finns det mer information att få t ex broschyrer eller kan jag skriva till supporten och få en detaljerad genomgång av alla frågor jag kan komma på innan jag bestämmer mig för om jag vill använda Bokis?

Du kan prova något av våra program helt gratis i upp till tre bokföringsmånader. Programmet är enkelt att installera och avinstallera ifall Du inte gillar det. All information finns i programmet och i Handboken som Du hittar under Hjälp i programmets meny samt på Bokis hemsida. För att hålla priset vid lägsta möjliga nivå har vi inte tagit fram någon informationsbroschyr och vi har ingen försäljningsorganisation som kan besvara frågor. Vi uppmanar intresserade att prova våra program för att på så sätt få svar på sina frågor. Detta är avsikten med shareware. Om Du vill välja något annat program kan Du få hjälp med valet på sidan Alla bokföringsprogram på svenska.

Finns det några planer på att utveckla era program så att fler funktioner läggs till?

Våra program utvecklas ständigt och vi har nu flera tusen nöjda registrerade användare. Vilka våra exakta planer inför framtiden är vill vi av konkurrenshänsyn inte avslöja.

Varför fungerar inte min upplåsningskod för alla bokföringsböcker?

Upplåsningskoden fungerar bara för en bokföringsbok eftersom serviceavgiften gäller för en bokföringsbok. Det identifikationsnummer som visas i ett fönster då Du öppnar en bokföringsbok gäller för den bokföringsboken och det räkenskapsår för vilket bokföringsboken är skapad. Identifikationssnumret och upplåsningskoden är olika för olika bokföringsböcker. Upplåsningskoden för Bokis Plus och Bokis är olika. Du kan inte använda en upplåsningskod för Bokis Plus i Bokis och omvänt.

Varför kommer det upp ett fönster med ett nytt identifikationsnummer där det frågas efter upplåsningskod då jag öppnar en bokföringsbok? Jag har ju betalat. Gäller inte min betalning längre?

Din betalning gäller. Det som har hänt är att Du öppnat en annan bokföringsbok eftersom den har ett annat identifikationsnummer. Du får leta upp den bokföringsboken som har identifikationsnumret Du angav vid Din inbetalning och öppna den eller öppna säkerhetskopian som Du tog innan Du betalade om Du följt våra steg för steg instruktioner. Om Du blivit av med den bokföringsbok Du betalat för och inte har någon säkerhetskopia får Du öppna en ny bokföringsbok. Då gäller samma regler som för den som har flera bokföringsböcker på grund av bokföring i flera verksamheter. Du får betala en ny avgift om Du öppnar en ny bokföringsbok. Var då noga med att följa våra steg för steg instruktioner som Du hittar i handboken så undviker Du att detta upprepas.

Jag har uppdaterat Bokis eller Bokis Plus och fick nya identifikationssnummer. Varför?

Man får inga nya identifikationsnummer för att man uppdaterar Bokis eller Bokis Plus. Du har skapat nya bokföringsböcker. Det ska Du inte göra. Öppna de gamla bokföringsböckerna så ser Du att de har kvar sina egna unika identifikationsnummer.

Jag har raderat alla filerna i mappen Bokis (Plus/Express) för jag ville göra en ominstallation och nu har jag fått ett annat identifikationsnummer så min upplåsningskod fungerar ej. Vad ska jag göra?

Man behöver inte avinstallera Bokis (Plus/Express) för att göra en ominstallation eller uppdatering. Om man ändå vill avinstallera Bokis (Plus/Express) ska man göra detta med Bokis (Plus/Express) eget avinstallationsprogram som finns i programmenyn eller från menyn Inställningar. Om man avinstallerar genom att radera filerna från hårddisken kommer det som är skrivet i Registret inte att tas bort. Detta gäller för nästan alla Windowsprogram inte bara för Bokis (Plus/Express). Om Du raderat bokföringsböckerna som har de gamla identifikationsnumren så går det ibland att återställa dem från Papperskorgen. De har namn som slutar med .bok.

Hur gör jag om jag inte vill använda BokisPad eller BokisPad Express som exportprogram?

Du ändrar genom att välja Exportera till... under Arkiv i menyn i Bokis, Bokis Plus eller Bokis Express.

Är det något särskilt jag måste göra med Bokis, Bokis Plus eller Bokis Express om jag installerar en uppgradering av Windows?

Du tar som alltid säkerhetskopior av Dina bokföringsböcker. Inget annat behöver göras.

Jag kan inte hitta min bokföringsbok och har inte tagit någon kopia. Vad ska jag göra?

Då Du första gången öppnade bokföringsboken gav Du den ett namn och bestämde i vilken mapp den skulle sparas. Du kan sedan ha ändrat namnet och flyttat den till en annan mapp. Det är endast Du som kan veta vilket namn Du gett den och var Du sparat den. Du kan försöka med att använda Windows Sök och söka genom datorn efter filer med namnet *.bok så får Du fram alla bokföringsböckerna som finns på Din dator. Öppna dem sedan i bokföringsprogrammet den ena efter den andra ända tills Du får fram den Du söker.

Måste jag låsa upp Bokis Express varje år med den nyckel jag fått i ett brev från er?

Om du låst upp en gång sparas den informationen på olika sätt i din dator och du behöver normalt inte göra om det. Undantagsvis kan informationen saknas och du måste då låsa upp på nytt så som vi beskriver i svaret på nästa fråga. Om brevet med din licensnyckel kommit bort kan du beställa ett nytt från vår betalda support.

Hur låser jag upp Bokis Express med den nyckel jag fått i ett brev från er?

Under Arkiv i menyn i Bokis Express väljer du Egenskaper. I fönstret Egenskaper fyller du i Verksamhetens namn, Organisations- eller personnummer och Nyckel exakt som det är skrivet i brevet du fått. Det är mycket viktigt att inte ett enda tecken blir fel eftersom nyckeln tas fram från de andra uppgifterna i fönstret. Inmatningen är skiftlägeskänslig så du måste skilja på versaler och gemena. Klicka sedan på Spara och det är klart. Texten längst ner till vänster i bokföringsfönstret ändras från Licens saknas till Licens till nästa gång du öppnar Bokis Express.

Jag får felmeddelande, kod 5, då jag försöker uppdatera Bokis, Bokis Plus eller Bokis Express. Vad beror det på?

Det kan bero på att Du har Bokis (Plus/Express) öppet då Du försöker uppdatera. Stäng Bokis (Plus/Express) så går det bättre. Det kan också bero på att Du inte har rättighet att göra uppdateringen. Du är kanske inte inloggad med rätt behörighet på datorn. Logga in med administratörsbehörighet så kan Du uppdatera Bokis (Plus/Express). Om Du misstänker att något blivit fel på Din dator kan Du ta bort Bokis (Plus/Express) med Kontrollpanelen. Om Du tar bort Bokis (Plus/Express) med Kontrollpanelen så tas inte Din bokföringsbok bort. Ladda sedan ner senaste versionen av Bokis (Plus/Express) från Ladda ner program och lägg till på nytt så fungerar det. Din bokföringsbok finns hela tiden kvar på Din dator där Du sparat den och påverkas inte av detta.

Hur vet jag om mitt certifikat är rätt installerat och fungerar?

Då Du öppnar bokföringsprogrammet visas ett fönster med Ditt namn och Din adress och Du loggar in från detta fönster med Ditt personliga lösenord. Då vet Du också att Ditt certifikat är rätt installerat och fungerar. Om detta fönster inte visas kan Du välja Öppna certifikat... under Arkiv i menyn i bokföringsprogrammet. Då testas om Ditt certifikat är installerat och om det är felfritt. Om det behövs får Du möjlighet att installera certifikatet härifrån. Vi säljer inte längre certifikat utan rekommenderar de som vill betala en engångsavgift att prova Bokis Express.

Hur installerar jag certifikatet jag fått som en bilaga till e-post?

Bilagan (certifikatet) är en fil med namnet Bokis.cid. Kopiera den till ett löst minne t ex en CD som Du kan förvara på säker plats. Sedan installerar Du genom att välja Öppna certifikat... under Arkiv i menyn i Bokis eller Bokis Plus och bläddra Dig fram till filen Bokis.cid och öppna den. Vi säljer inte längre certifikat utan rekommenderar de som vill betala en engångsavgift att prova Bokis Express.

Hur kopierar jag certifikatet jag fått som en bilaga till e-post till en CD?

I de flesta e-postprogram är det enklaste att högerklicka (ett klick) på Bokis.cid (certifikatet) och välja Ladda ner/Spara (mål) som och bläddra Dig fram till CD:n och spara där. Vi säljer inte längre certifikat utan rekommenderar de som vill betala en engångsavgift att prova Bokis Express.


Glada och positiva användare av bokföringsbrogram Bokis