HANDBOK TILL BOKIS BOKFÖRING

 

HANDBOKENS INNEHÅLL

 1. VIKTIG INFORMATION OM PROGRAMMET BOKIS
 2. INSTALLATION OCH UPPDATERING
 3. KORT HANDLEDNING
 4. BESKRIVNING AV MENYVALEN
 5. OM FILERNA SOM PROGRAMMET ARBETAR MED
 6. OM SERVICEAVGIFTEN
 7. OM BOKFÖRING OCH VAL AV BASKONTOPLAN
 8. SUPPORT
 9. OM CERTIFIKAT

 

I. VIKTIG INFORMATION OM PROGRAMMET BOKIS

Vi vill ha nöjda kunder. Därför kan Bokis användas gratis i max 3 bokföringsmånader för utvärdering. Varje år tas sedan en avgift (kallas serviceavgift, årsavgift, licensavgift eller sharewareavgift) ut.

Om Du gillar Bokis och vill fortsätta använda Bokis betalar Du avgiften och får en upplåsningskod som förhindrar att bokföringen blir låst (eller låser upp redan låst bokföring). Hur betalning av avgiften går till kan Du läsa om under rubriken OM SERVICEAVGIFTEN här i handboken.

Som användare accepterar Du att support endast lämnas så som den beskrivs på programmets hemsida. Support per brev, telefon eller telefax lämnas ej.

Du förbinder Dig särskilt, att med hjälp av denna handbok, noga sätta Dig in i hur programmet fungerar och hur betalning av avgiften går till. Vi är mycket tacksamma för Din medverkan att på detta sätt hålla nere kostnaderna vilket bidrar till att avgiften kan hållas låg.

Producenten och distributören av Bokis ger inga utfästelser eller garantier för denna produkt och frånsäger sig särskilt alla underförstådda garantier att den skulle vara speciellt gångbar eller lämpad för någon specifik verksamhet. All användning sker på egen risk!

Programmet är utvecklat med Microsoft Visual Basic Version 6.

Support finns på Bokis hemsida http://www.bokis.info

 

 

II. INSTALLATION OCH UPPDATERING

Du bör göra en gratis uppdatering av Bokis genom att ladda ner senaste version av programmet från hemsidan minst en gång per år. Du behöver inte avinstallera den äldre versionen av Bokis från Din dator före uppdateringen. Om Du har en påbörjad bokföring kommer denna ej att påverkas av uppdateringen och Du behöver inte betala något extra.

Det går bra att ha flera bokföringar på samma dator eftersom varje verksamhet bokförs i en egen bokföringsbok med ett eget unikt identifikationsnummer. För varje extra bokföring får Du betala en extra avgift.

Om Du vill flytta Din bokföring till en ny dator börjar Du med att kopiera eller flytta alla bokföringsböcker till den nya datorn. Installera sedan Bokis på den nya datorn på samma sätt som Du gjorde på den gamla datorn. Starta Bokis på den nya datorn och öppna den bokföringsbok Du vill bokföra i. Du kan naturligtvis ha Dina bokföringsböcker på diskett, CD, DVD, USB-minne, minneskort eller annat mål efter Ditt eget val. Du behöver inte betala något extra då Du kopierar eller flyttar bokföringsböckerna eftersom deras identifikationsnummer följer med och upplåsningskoden inte ändras. Om de är upplåsta behöver Du inte låsa upp dem på nytt.

Detta program kan exportera till Anteckningar (Notepad) och/eller WordPad som följde med Din Windowsinstallation. Om Du har en bokföring som omfattar hundratals verifikationer måste Du ha WordPad installerat på Din dator eftersom Anteckningar inte kan visa så omfattande bokföringar.

Du avinstallerar Bokis fullständigt genom att välja Avinstallera Bokis ur Start-menyn eller med Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen. Av säkerhetsskäl lämnas bokföringsböckerna kvar. För att göra en fullständig avinstallation kan Du sedan ta bort bokföringsböckerna och mappen Bokis med alla filer.

 

 

III. KORT HANDLEDNING

Programmet bygger på baskontoplanen. När Du startat programmet kommer Du att få öppna en bokföringsbok och sedan kommer Du direkt in i dagboken (kallas även grundbok) där Du börjar med att fylla i verifikation 1. Guiden ger anvisningar.

Dagens datum är ifyllt men Du kan ändra. Datum skriver Du som årmånaddag t ex 051231 för den 31 december 2005.

Därefter kan Du fylla i beskrivande text för verifikationen. Använd Tab-tangenten för att flytta markören mellan de olika inmatningsfälten så slipper Du få musarm.

Alla konton kan användas. Första gången Du använder ett konto anger Du en beskrivande text efter kontonumret (de inledande fyra siffrorna). Bokfört belopp är alltid kopplat till kontonummer. Den beskrivande texten kan Du ändra vid senare bokföring om Du vill. På detta sätt skapar Du en egen kontoplan som passar Din verksamhet på bästa sätt.

Belopp anger Du med + efter för debet och - efter för kredit.

Så här kan en verifikation bokföras i Bas 2006. Det går bra med vilken baskontoplan som helst.

Datum: 060223

Text: DAGSKASSA

Konto: 1910 KASSA Belopp: 2125,50+

Konto: 3010 FÖRSÄLJNING Belopp: 2125,50-

 

Knappen Rensa rensar alla inmatningsfält. Knappen Guide visar en kort anvisning.

Programmet innehåller flera olika verktyg. Dessa verktyg är alla utom två valda som standard då Du startar programmet. Verktygen finns för att underlätta den dagliga bokföringen. Om det är något eller några verktyg Du inte tycker om kan Du välja bort dem genom att välja dem ur menyn. När de är bortvalda finns det ingen bock framför dem. Beskrivningen som följer gäller med verktygen valda.

För att underlätta inmatningen fyller programmet i kontotexten efter siffrorna för de konto Du tidigare använt och flyttar markören till Belopp:

Då Du avslutar inmatningen av belopp med + eller - flyttas markören till nästa Konto:

När debetsumman är lika stor som kreditsumman blir knappen Bokför förvald och Du kan då med Enter-tangenten eller Vagnretur-tangenten välja Bokför. Det går naturligtvis lika bra att markera med musen.

Bokföringen sparas direkt till fil i enlighet med bokföringsnämndens anvisningar och kan ej manipuleras. Felaktig verifikation rättas genom att en rättningsverifikation bokförs.

För att ändra baskontoplan, räkenskapsår eller skriva in Din verksamhets namn väljer Du Egenskaper under Arkiv i menyraden.

Då Du öppnar en ny bokföringsbok frågar programmet om Du vill importera egenskaper, kontoplan, ingående saldo m m från en annan bokföringsbok. Om Du svarar Ja får Du välja vilken bokföringsbok Du vill importera från t ex förra räkenskapssårets och då gäller följande.

Om något konto har saldot 0 kronor tolkas detta som att kontot inte används och då tas det ej med. Du kan själv lägga till det manuellt då Du bokför ifall Du vill använda det. Då funktionen i första hand är tänkt att underlätta övergång mellan olika räkenskapsår gäller att för balanskonton blir föregående års utgående saldo det nya årets ingående saldo. Då bokslutet för föregående år är klart kan Du manuellt införa ändringarna av utgående saldo som ingående saldo i det nya räkenskapsåret. Det gör Du genom att välja Ingående saldo... under Huvudbok i menyraden.

Vi kan inte nog understryka vikten av att efter varje avslutat bokföringspass ta en säkerhetskopia av hela bokföringen på diskett eller något annat lagringsmedia som inte är fast monterat i datorn. Datorer krånglar alltför ofta och hela bokföringen kan gå förlorad. Om bokföringen går förlorad måste en ny bokföringsbok öppnas och hela bokföringen får göras om. I den låga avgiften för Bokis ingår ingen försäkring så den nya bokföringsboken har inte samma identifikationsnummer som den gamla bokföringsboken och därför krävs en ny upplåsningskod d v s en ny avgift måste betalas. Detta kan Du enkelt förhindra genom att säkerhetskopiera bokföringsboken ofta.

En annan fördel med säkerhetskopiering är att Du kan återställa bokföringen till tiden för säkerhetskopieringen och göra om den bokföring som gjorts senare. Ibland kan det vara väl så enkelt som att skriva en massa rättelseverifikationer ifall mycket har blivit fel.

Varje gång Du öppnar en bokföringsbok visas ett fönster med bokens identifikationsnummer. Fönstret visas inte mer när Du skrivit in upplåsningskoden som Du får då Du betalar avgiften enligt anvisningarna i avsnittet OM SERVICEAVGIFTEN här i handboken.

 

 

IV. BESKRIVNING AV MENYVALEN

Arkiv - Öppna ny bokföring...

Då Du väljer detta visas Windows filväljarfönster och Du kan bläddra Dig fram till det mål där Du vill att Din nya bokföringsbok ska sparas och ge den nya bokföringsboken ett namn. Du får möjlighet att importera information om Din verksamhet samt kontolista och saldon m m från en annan bokföringsbok om Du vill.

Arkiv - Öppna bokföring...

Du ska välja detta för att öppna en bokföringsbok som redan finns. Om Du har bokföringar gjorda i en äldre version av Bokis kan Du välja filformatet Räkenskapsår (*.rpd) så binder Bokis samman de filer som hör till detta räkenskapsår i en ny bokföringsbok som Du kan bokföra i.

Arkiv - Öppna certifikat...

Installerar Ditt certifikat på datorn. Hur Du köper certifikat kan Du läsa om i kapitlet OM CERTIFIKAT här i handboken. Om Du redan installerat certifikat på datorn får Du besked om certifikatet fungerar och möjlighet att ta bort det.

Arkiv - Stäng.

Informerar om att den öppnade bokföringsboken stängs automatiskt då Bokis avslutas eller om Du väljer att öppna en annan bokföringsbok.

Arkiv - Spara.

Informerar om att all bokföring sparas genast i bokföringsboken då Du klickar på Bokför.

Arkiv - Spara bokföringen som...

Detta ska Du välja om Du vill spara den öppnade bokföringsboken under ett annat namn. Den gamla bokföringsboken tas inte bort. Då Du fortsätter att bokföra gör Du det i den nya bokföringsboken d v s den med det nya namnet.

Arkiv - Spara kopia av bokföringen som...

Tag ofta och minst en gång vid varje bokföringspass en kopia av bokföringsboken med detta menyval. Du kan ge kopian vilket namn Du vill och spara den i vilket mål Du vill. Bokis föreslår alltid samma kopia som den Du använde för den öppnade bokföringsboken senast. Då Du fortsätter att bokföra gör Du det i den öppnade bokföringsboken och inte i kopian. Detta är skillnaden mellan detta menyval och menyvalet här ovan.

Arkiv - Egenskaper...

För att skriva in och spara (med OK) uppgifter om bokföringen. Kontoplan EU-BAS 99 eller senare är förvalt. Om Du vill använda BAS 96 eller tidigare markerar Du detta och sparar med OK. Kontovalet användes endast vid utskrift av rapporter. Du måste vara konsekvent i Din bokföring och inte blanda olika kontoplaner under samma räkenskapsår.

Arkiv - Exportera till...

Listor och rapporter exporteras till programmet BokisPad som följde med installationen av Bokis. Detta är förvalt. Om Din bokföring omfattar flera hundra verifikationer blir vissa listor för stora för att visas i BokisPad. Då kan Du välja att dessa visas i WordPad. Wordpad finns på datorn om Du gjort en standardinstallation av Windows. Om Du istället alltid vill exportera till WordPad eller något annat ordbehandlingsprogram kan Du välja det här. Om Du använder WordPad ska Du vara noga med att avsluta WordPad efter varje export för det programmet har en tendens att plocka upp gamla filer ur minnet istället för de nya filer som Bokis skapat. I WordPad och andra ordbehandlingsprogram beror utseendet på listor och rapporter på vilket teckensnitt och vilken storlek Du valt. Det blir bra med Courier New (Västerländskt) storlek 10 eller något annat teckensnitt där varje tecken tar upp lika stort utrymme. Många ordbehandlingsprogram låser den exporterade filen så att Du inte kan göra en förnyad export av samma lista eller rapport förrän Du stängt den senaste. Du kan inte visa t ex två resultatrapporter samtidigt. Enklast är det att använda BokisPad eller NotePad (Anteckningar).

Arkiv - Skriv ut...

Informerar om hur utskrifter görs. Det finns en välkänd bugg i vissa äldre versioner av NotePad (Anteckningar) som medför problem med utskrift till vissa skrivare. För att avhjälpa felet väljer Du BokisPad eller WordPad som exportfil. Valet gör Du under Arkiv i menyn. Om Du vill använda Anteckningar och får problem kan Du också prova med att i Anteckningar välja teckensnitt.. under Redigera i menyn och där välja Fixedsys, Normal, Storlek 9. Enklast är att använda BokisPad som följde med Din installation av Bokis och är förvalt som exportprogram.

Arkiv - Avsluta.

Avslutar programmet.

Dagbok - Snabbkontering.

Ofta bokförs identiska eller nästan identiska verifikationer. Det kan vara medlemsavgifter där endast datum och texten ändras eller stående betalningar som hyra och liknande. Du kan spara tio snabbkonteringar A - J i Bokis. När Du fyllt i så mycket som Du vill spara väljer Du Snabbkontering och en bokstav ur menyn. Allt utom datum sparas då och nästa gång Du väljer samma ur menyn fylls de tomma fälten i med det Du sparat. Verifikationens text visas i menyn så att det är lätt att välja rätt snabbkontering. Du kan ändra i en snabbkontering genom att lägga in ny text och sedan välja den ur menyn. Då sparas den med den nya texten. Om Du väljer snabbkonteringen med alla fält tomma och en bokstav eller ett blanktecken (mellanslag) i textfältet så rensas den om Du av någon anledning vill rensa den men det behöver man aldrig göra.

Dagbok - Kontolista.

Exporterar kontolistan till BokisPad eller det program Du valt att exportera till. Om Du lägger till nya konton måste Du göra en ny export.

Dagbok - Verifikationslista.

Exporterar verifikationslista till BokisPad eller det program Du valt att exportera till. Du kan skriva ut allt som exporteras genom att välja Arkiv - Skriv ut i BokisPad eller det program Du valt att exportera till. Om Du gör ändringar i verifikationslistan i BokisPad eller det program Du valt att exportera till förs dessa inte in i bokföringsfilerna. Ifall Du vill ändra i bokföringen måste Du skriva en rättelseverifikation. Så vill Bokföringsnämnden ha det.Om Du bokför fler verifikationer och vill se verifikationslistan måste Du göra en ny export.

Huvudbok - Saldolista.

Exporterar saldolista till BokisPad eller det program Du valt att exportera till. Om Du bokför fler verifikationer och vill se saldolistan måste Du göra en ny export.

Huvudbok - Ingående balans.

För att bokföra ingående saldo för balanskonton. Med + eller - efter beloppet anges debet resp kredit.

Huvudbok - Kontoutdrag.

För att välja för vilket konto som utdrag ska exporteras till BokisPad eller det program Du valt att exportera till. Om Du bokför fler verifikationer och vill se kontoutdrag måste Du göra en ny export.

Huvudbok - Kontoutdrag samtliga.

Som ovan fast utan val. Kan ta lång tid om datorn är slö och kontona många.

Rapporter - Momsrapport.

Exporterar underlag för momsrapport till BokisPad eller det program Du valt att exportera till. Detta underlag ska Du ta ut vid varje momsredovisningsperiods slut. Därefter gör Du en omföring av momsen till momsredovisningskonto. Underlag till momsrapport kan Du också skapa genom att i Huvudbok välja kontoutdrag för aktuella konton. Du kan också välja Saldolista eller Egen rapport.

Rapporter - Balansrapport.

Exporterar balansrapport till BokisPad eller det program Du valt att exportera till.

Rapporter - Resultatrapport.

Exporterar resultatrapport till BokisPad eller det program Du valt att exportera till.

Rapporter - Egen rapport.

Detta menyval är avsett för den vane datoranvändaren som vill exportera saldolistan till ett kalkylprogram t ex Excel för vidare behandling där. Exporten görs i form av en textfil i klassiskt format med en post per rad och semikolon som fältavskiljare. Sådana filer kan läsas av de vanligast förekommande kalkylprogrammen. Tecknen för debet (+) och kredit (-) skrivs före saldot.

Rapporter - SRU-rapport.

Detta menyval visas endast om bokföringen avslutats senast den 31/12 2006 d v s för taxeringsåret 2007 eftersom det taxeringsåret 2008 infördes en möjlighet till förenklat årsbokslut och ny deklarationsblankett. Exporterar saldolistan sorterad efter SRU-kod enligt Skatteverkets broschyr SKV 285 "Dags att deklarera. Näringsverksamhet med årsbokslut" till BokisPad eller det program Du valt att exportera till.

Verktyg - Datum.

Verktyget Datum fyller i Datum efter varje bokföring. Verktyget aktiveras och avaktiveras med detta menyval.

Verktyg - Kontonamn.

Verktyget Kontonamn fyller i namn på konto efter de fyra inledande siffrorna om kontot använts tidigare.Verktyget aktiveras och avaktiveras med detta menyval.

Verktyg - Markör.

Verktyget Markör flyttar fram markören till nästa inmatningsfält då kontonamnet fyllts i av verktyget Kontonamn eller då inmatning av Belopp avslutas med + eller -. Verktyget aktiveras och avaktiveras med detta menyval.

Verktyg-Belopp.

Verktyget Belopp beräknar Belopp för sista Konto om beloppsfältet lämnas tomt då Tab-tangenten tryckes ned. Verktyget aktiveras och avaktiveras med detta menyval.

Verktyg-Bekräfta.

Verktyget Bekräfta gör knappen Bokför förvald då debetsumman = kreditsumman. Verktyget aktiveras och avaktiveras med detta menyval.

Verktyg-Piltangenter.

Verktyget Piltangenter gör det möjligt att använda piltangenterna ner eller upp på tangentbordet för att flytta markören mellan de olika inmatningsfälten i ett fönster. Windowsstandard är att detta görs med Tab-tangenten och Shift + Tab-tangenten. Verktyget aktiveras och avaktiveras med detta menyval.

Verktyg-Kalkylatorn.

Öppnar programmet Kalkylatorn om detta är installerat på datorn.

Hjälp - Handbok.

Visar denna handbok.

Hjälp - Hemsida.

Med detta menyval kommer Du till Bokis hemsida om Du har en webbläsare installerad och är uppkopplad på Internet.

Hjälp - Support.

Hänvisar till Bokis hemsida för support.

Hjälp - Om programmet.

Visar information om programmet.

 

 

V. OM FILERNA SOM PROGRAMMET ARBETAR MED

Vid programstart föreslår Bokis att Du öppnar den bokföringsbok som senast varit öppnad och Du behöver bara bekräfta med OK om det är det Du vill eller välja en annan bokföringsbok. Du kan också låta Bokis skapa en ny bokföringsbok. Om ingen tidigare öppnad bokföringsbok finns och Du inte väljer en ny så öppnar Bokis en bok för övningsbokföring.

Då en bokföringsbok öppnas görs alltid en integritetskontroll för att kontrollera att dagbok och huvudbok stämmer överens. Bokis för huvudboken löpande samtidigt som Du bokför i dagboken. Om det blivit något fel i huvudboken, t ex på grund av skadad yta på hårddisken (mycket ovanligt) eller något annat så rättas detta. Bokis läser samtliga bokförda verifikationer och kontrollerar att kontot finns i huvudboken samt att saldot stämmer. Bokis kan inte återskapa den beskrivande text Du angivit efter kontonumret utan skriver här ett frågetecken om något konto hittas i dagboken men inte i huvudboken. Bokis kan inte återskapa ingående balanser för balanskonton. Detta måste Du göra manuellt om det behövs. Vidare måste Du manuellt lägga in alla de balanskonton som Du inte använt i dagboken. Om dagbok och huvudbok stämmer överens görs naturligtvis inga ändringar.

Programmet Bokis arbetsfiler finns i mappen Bokis (eller den mapp Du valt vid installationen om Du inte accepterat installationsprogrammets förval) och/eller i den mapp Windows rekommenderar för applikationsdata som kallas arbetsmapparna. Dessa filer innehåller viktig information som sparats vid olika tidpunkt men som hör samman. Det är därför mycket viktigt att inte en enda av dessa filer raderas eller namnändras. Om Du gör några ändringar i arbetsmapparna så som att ta bort eller lägga till filer finns det stor risk för att Bokis kommer att sluta fungera eller bokföra fel. Betrakta arbetsmapparna som ett utrymme helt reserverat för programmet Bokis och spara Dina filer, även verifikationslistor och liknande, på ett annat ställe t ex i mappen Mina dokument.

Utöver dessa filer kan Du om Du vill välja att exportera till NotePad som heter Anteckningar på svenska. Det programmet följde med Din windowsinstallation. Om Du gjort en standardinstallation av Windows räcker det. Om Du har en bokföring som omfattar hundratals verifikationer och en äldre version av Windows måste Du ha WordPad installerat på Din dator eftersom Anteckningar inte kan visa så omfattande bokföringar.

 

 

VI. OM SERVICEAVGIFTEN

Vi vill ha nöjda kunder. Därför har Du fått programmet till gratis påseende och kan bokföra i varje bokföringsbok i upp till tre bokföringsmånader. Om Du bestämmer Dig för att fortsätta att använda bokföringsboken betalar Du serviceavgiften 150 kr. Då får Du en upplåsningskod som låser upp den påbörjade bokföringsboken så att Du kan fortsätta bokföra till räkenskapsårets utgång och därefter göra bokslutet klart. Du kan skapa hur många bokföringsböcker Du vill. Varje bokföringsbok får ett eget unikt identifikationsnummer och för varje bokföringsbok Du önskar bokföra i i mer än tre bokföringsmånader och mer än 100 verifikationer betalar Du en serviceavgift på 150 kr för att få den upplåsningskod som låser upp bokföringsboken. Vänligen lägg märke till att det inte går att låsa upp en bokföringsbok med någon annan upplåsningskod än den som passar till bokföringsbokens egna unika identifikationsnummer och att serviceavgiften täcker kostnaden för att låsa upp en enda bokföringsbok.

Så här går det till:

När Du öppnar en bokföringsbok visas dess unika identifikationsnummer och frågas efter dess upplåsningskod. Identifikationsnumret skapas av en slumptalsgenerator och är olika för olika bokföringsböcker. För att låsa upp bokföringsboken skriver Du in upplåsningskoden Du fått då Du betalat Din serviceavgift och klickar sedan på OK.

Då betalning av avgiften är vårt vanligaste supportärende har vi tagit fram ett schema i fyra steg som vi ber Dig följa för Din egen säkerhet. Var vänlig och hoppa inte över något steg.

1. Påbörja Din bokföring och säkerhetskopiera den innan Du skickar in Din betalning.

2. Kontrollera att identifikationsnumret avser den bokföringsbok Du vill låsa upp (om Du har flera bokföringsböcker).

3. Ange identifikationsnumret och Din e-postadress som meddelande till betalningsmottagaren då Du betalar 150 kronor genom att girera till plusgirokonto 70 43 46-6 med betalningsmottagare Lundamedia HB. Var vänlig och skicka inte ett e-mail och berätta att Du har betalat. All information vi behöver följer med Din inbetalning. Plusgirokonto hette tidigare postgirokonto.

4. Normalt inom en vecka får Du Din upplåsningskod till den e-postadress som Du angivit vid betalningen. Betrakta upplåsningskoden som en värdehandling och förvara den säkert. Du har då också betalat för fria uppdateringar som Du gör genom att ladda ner programmet från Bokis hemsida. Ingen ny upplåsningskod erfordras.

 

Sammanfattningsvis: Säkerhetskopiera bokföringen innan Du skickar in Din betalning! Kontrollera att identifikationsnumret avser den bokföringsbok Du vill låsa upp! Girera 150 kr till plusgirokonto 70 43 46-6 med betalningsmottagare Lundamedia HB och ange Din bokföringsboks identifikationsnummer och Din e-postadress. Betrakta upplåsningskoden vi sänder till Dig som en värdehandling!

 

Från utlandet betalar Du via SWIFT till konto IBAN SE36 9500 0099 6034 0704 3466 i Nordea Bank AB, SE-105 71 Stockholm, SWIFT-adress NDEASESS. Glöm inte ange bokföringsbokens identifikationsnummer och Din e-postadress.

Du ska inte göra en kontoöverföring ifall Du betalar över Internet via banktjänster. Då kan Du inte lämna så långt meddelande (både identifikationsnummer och Din e-postadress) som behövs. Du ska göra en girering vilket ger mer plats för meddelande till betalningsmottagaren även om Du gör den över Internet via Din banks tjänster.

Om Du vid betalningen glömmer att ange Din e-postadress så kan vi inte skicka upplåsningskoden till Dig eftersom vi inte vet vem som ska ha den. Vi för inget kundregister.

Om Du vid betalningen glömmer att ange bokföringsbokens identifikationsnummer, som är unikt för den, så kan vi inte räkna ut upplåsningskoden som är olika för olika identifikationsnummer.

Om Du efter en vecka från Din inbetalning inte fått upplåsningskoden kan Du skriva till support@bokis.info så rättar vi till detta. Du måste då ange:

 

1. Bokföringsbokens identifikationsnummer

2. Din e-mailadress

3. Datum för Din inbetalning

4. Kontonumret Du girerat från ifall Du inte gjort en kontantinsättning

 

Betrakta Din säkerhetskopierade bokföringsbok och upplåsningskoden Du får av oss som värdehandlingar och förvara dem säkert. Då kan Du alltid återställa bokföringsboken i samma skick som då Du gjorde Din betalning ifall något blir fel. Du behöver då inte öppna en ny bokföringsbok och behöver inte betala oss extra för att ge Dig en ny upplåsningskod. Vi rättar naturligtvis kostnadsfritt till fel vi eventuellt gör vid registreringen. Du får själv stå för kostnaderna om Du vid registreringen skickar oss identifikationsnummer för fel bokföringsbok, om Du slarvat bort upplåsningskoden eller om Du inte säkerhetskopierat bokföringsboken så att Du kan återställa den om något blir fel. På så sätt erbjuder vi Bokis till lägsta möjliga pris.

Om Du inte gillar programmet och därför inte tänker använda det vill vi tacka Dig för det visade intresset. Du avinstallerar programmet fullständigt genom att välja Avinstallera Bokis ur Start-menyn eller med Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen. Av säkerhetsskäl lämnas några filer kvar i den mapp Du valde att installera Bokis i vid installationen. Förvalet var i mappen Bokis i Programmappen. Du kan nu, efter det att Du kört avinstallationsprogrammet för Bokis, ta bort mappen Bokis med alla filer och alla Dina bokföringsböcker.

Du betalar ingenting i förskott utan först sedan Du haft möjlighet att prova programmet en tid. Därför betalar vi inte tillbaks serviceavgiften om Du senare skulle ångra Dig.

 

 

VII. OM BOKFÖRING OCH VAL AV BASKONTOPLAN

För den som är ovan vid bokföring rekommenderas ett besök hos Bokföringsnämnden http://www.bfn.se där nyttig information kan inhämtas. Det finns också mycket litteratur i ämnet i bokhandeln. Valfri BAS-kontoplan, även senaste, kan användas vid bokföring med Bokis men olika BAS-kontoplaner kan inte blandas under samma räkenskapsperiod. Mer om BAS finns att läsa på http://www.bas.se. Du ska inte använda alla konton i BAS-kontoplanen utan välja ut de som är representativa för just den verksamhet Du bedriver. Ibland kan branschorganisationerna hjälpa till med urvalet. Att ta hjälp av en bokföringskunnig person är att rekommendera. Då flera användare av Bokis efterlyst en liten kontoplan att komma igång med presenteras en sådan här nedan.

Urval ur BAS 2008:

1000 IM ANL.TILLG

1110 BYGGNADER

1130 MARK

1150 MARKANL

1220 INVENTARIER

1300 ÖVR ANL.TILLG

1400 VARULAGER

1500 KUNDFORDR

1600 ÖVR FORDR

1910 KASSA

1920 BANK

2010 EGET KAPITAL

2050 AVS EXP.FOND

2060 ERSÄTTN.FOND

2070 SKOGSKONTO

2080 PER.FONDER

2330 CHECKR.KREDIT

2390 ÖVR LÅNESKULD

2440 LEV.SKULDER

2510 SKATTESKULD

2610 UTGÅENDE MOMS

2620 UTG MOMS RED1

2630 UTG MOMS RED2

2640 INGÅENDE MOMS

2650 MOMSREDOVISN

2900 ÖVR SKULDER

3000 INTÄKTER

3100 MOMSFRIA INT

3200 BIL & BOSTAD

3740 ÖRESUTJÄMNING

4000 VAROR & MTRL

6900 ÖVR KOSTNADER

7000 PERSONALKOSTN

7700 NEDSKRIVNING

7810 AVS IMMAT

7820 AVS BYGG MARK

7830 AVS INVENT

8310 RÄNTEINTÄKT

8410 RÄNTEKOSTNAD

Komplettera efterhand med egna konton.

 

 

VIII. SUPPORT

På http://www.bokis.info finns en sida som beskriver vilken support som är gratis. Support per brev, telefon eller telefax lämnas ej.

Som användare av Bokis kan Du bidra till att avgiften fortsättningsvis kan hållas mycket låg genom att i första hand använda vår gratis support och därefter vid behov meddela oss hur vi kan förbättra denna om det är något Du tycker är svårt vid arbetet med programmet. Var vänlig observera att vi inte besvarar e-mail personligt genom vår gratis support.

Frågor besvaras på Bokis hemsida (www.bokis.info) under länken Vanliga frågor. 

 

 

IX. OM CERTIFIKAT

Vi säljer inte längre certifikat utan rekommenderar de som vill betala en engångsavgift att prova Bokis Express. Informationen här vänder sig till dem som tidigare köpt certifikat.

Följande information om certifikat är mycket viktig:

 1. Certifikatet och lösenordet är personligt och får ej överlåtas. Det skyddas av upphovsrättslagstiftning. Du får av säkerhetsskäl certifikat och lösenord i olika försändelser. Av samma skäl gör vi inga ändringar i våra leveransrutiner så som de beskrevs här ovan.
 2. Certifikatet gör att Du kan bokföra i bokföringsböcker som om de var upplåsta. Det låser inte upp bokföringsböckerna. Om Du öppnar dem på en dator utan certifikat kan Du läsa dem men inte skriva i dem. Redan upplåsta bokföringsböcker påverkas inte av certifikatet. Du kan öppna dem utan att ange lösenord.
 3. Certifikatet gäller för både Bokis och Bokis Plus men påverkar inte kompatibiliteten mellan dessa. Med eller utan certifikat gäller att Bokis Plus kan läsa bokföringsböcker skapade av Bokis men inte skriva i dem. Bokis kan inte läsa eller skriva i bokföringsböcker skapade av Bokis Plus.
 4. Certifikatet fungerar med de versioner av Bokis och Bokis Plus som kan laddas ner från vår hemsida nu. Vi ger inga garantier eller utfästelser för att certifikatet kommer att fungera med alla framtida versioner av våra bokföringsprogram men det saknar ju betydelse om Du är nöjd med programmen så som de fungerar nu.
 5. Certifikatet levereras med en månads support på installationen. Därefter får Du köpa support så som beskrivs på vår hemsida. Du kommer förmodligen inte att ha behov av mer support då Du ju redan använder våra bokföringsprogram och vet hur de fungerar.
 6. Certifikat och lösenord ska förvaras på säker plats t ex i bankfack. Om dessa eller något av dessa kommer bort och vi måste utfärda ett nytt certifikat till Dig så tar vi fullt betalt en gång till då det är samma arbete för oss. Vi tar betalt för tjänsten att utfärda certifikat och inte för produkten certifikat.


Copyright © Christer Svensson